Poradenství v oblasti řízení lidských zdrojů

Chcete zvýšit motivaci Vašich zaměstnanců a tím i efektivitu práce?

Trápí Vás vysoká fluktuace zaměstnanců?

Zavádíte právě ve Vaší společnosti první formální personální řízení?

Vaše podnikání se rozrostlo a už Vám nevyhovují původně nastavené procesy řízení lidských zdrojů?

  • Provedeme analýzu aktuálního stavu systému řízení lidských zdrojů.
  • Výsledky analýzy posoudíme vůči strategii společnosti a připravíme doporučení v oblasti lidských zdrojů, která podpoří její dosažení.
  • Připravíme pro Vaši společnost plán zavedení či změny systému řízení lidských zdrojů.
  • Osvětlíme Vám přínosy a rizika jednotlivých kroků zavádění či změny systému a pomůžeme rizika odstranit nebo zmírnit.
  • Následně projekt zavedení či změny povedeme či pomůžeme řídit.
  • Připravíme podklady pro každý formalizovaný proces (nábor, adaptace, vzdělávání, hodnocení, motivace či odměňování zaměstnanců a další) dle specifik Vaší organizace.
  • Připravíme interní komunikaci nového systému nebo procesů.
  • Zaškolíme manažery a pracovníky do nového systému a jeho pravidel.
  • Dodáme školení manažerských dovedností, které podpoří efektivní fungování systému řízení lidských zdrojů, např. trénink dávání zpětné vazby při nastavení systému hodnocení pracovního výkonu. (viz Kurzy a tréninky)
  • Dle potřeby dohlédneme na fungování systému a dodržování nových pravidel a doladíme systém dle aktuální situace.
 © BIPP 2009  |  marketa.cerna@bipp.cz  |  www.bipp.cz