Řízení interní komunikace

Máte vysokou fluktuaci zaměstnanců?

Kolují ve Vaší společnosti tzv. „chodbové informace“?

Panuje ve Vašem týmu zvláštní či nejistá atmosféra?

Bojují mezi sebou jednotlivé části Vaší společnosti, místo aby spolupracovaly?

Pak obvykle bývá problém v interní komunikaci ve společnosti.

Při zjišťování spokojenosti zaměstnanců je jedním z nejčastěji jmenovaných problémových bodů nedostatečná informovanost a komunikace se zaměstnanci. Špatná či nedostatečná interní komunikace může až ochromit dříve dobře fungující organizaci.

Vnitrofiremní komunikace je velmi komplexní systém, složený z komunikace formální a neformální, z mnoha pravidel, hráčů a nástrojů (kanálů).

Nástroje – porady, formální a neformální rozhovory, zápisy, prezentace, neformální setkávání zaměstnanců, dopisy, emaily, nástěnky, časopis, dotazníky, hodnocení zaměstnanců a další.

Hráči – členové všech úrovní managementu, projektoví manažeři, neformální lídři a všichni zaměstnanci.

Pravidla – komunikace musí být včasná, pokud možno otevřená, diskrétní, důvěryhodná, všichni musí pravidla znát a respektovat.

  • Vytvoříme mapu aktuálního systému interní komunikace Vaší společnosti a doporučíme opatření, která pomohou zlepšit přenos informací ke správným lidem ve správný čas.
  • Zahájíme realizaci konkrétních komunikačních nástrojů.
  • Připravíme a zrealizujeme trénink a zaškolení manažerů v oblasti určení prioritních informací, způsobů předávání informací, neformální komunikační role lídra, komunikace napříč firmou, změnová komunikace, atd.
  • Rychlé řešení krizové interní komunikace
 © BIPP 2009  |  marketa.cerna@bipp.cz  |  www.bipp.cz